Overzicht Capita Selecta colleges uit de kunstgeschiedenis
The Story of Art - his & her story

De Capita Selecta colleges zijn een vervolg op de basiscursus kunstgeschiedenis The Story of Art. In de basiscursus wordt gebruik gemaakt van het boek 'The Story of Art' (in de Nederlandse vertaling 'Eeuwige Schoonheid') van E.H. Gombrich (1909-2001) en het boek 'Herstory of Art' van Karin Haanappel. Deze boeken zullen ook als leidraad dienen in de Capita Selecta colleges. De gehele reeks colleges bestaat uit meerdere blokken waarin de verschillende perioden of thema's uit de kunstgeschiedenis behandeld worden. Elk blok bestaat uit 10 bijeenkomsten en kan los van de andere blokken gevolgd worden. In ieder blok zal de betreffende kunsthistorische periode in een brede context geplaatst worden, waardoor er ook aandacht is voor andere disciplines zoals literatuur, religie, muziek en theater. 

Een overzicht van algemene Capita Selecta colleges kunstgeschiedenis:
1. Paleolithische kunst (Venuskunst)
2. Neolithische kunst (Anatolië, Mesopotamië, Egypte, Oud Europa)
3. Preklassieke en klassieke oudheid
4. Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst
5.
Middeleeuwen
6. Italiaanse Renaissance
7. Italiaanse Renaissance & Maniërisme
8. Late Middeleeuwen & Renaissance in Noord-Europa
9. Renaissance & Maniërisme in Noord-Europa
10. Barok: Macht & Glorie
11. De Hollandse zeventiende eeuw
12. Van Barok naar Classicisme
13. Classicisme in de achttiende eeuw
14. De Romantiek, klik hier
15. Van Classicisme naar Realisme, klik hier
16. Van Realisme naar Impressionisme, klik hier
17. Symbolisme in de negentiende eeuw, klik hier
18. Fin-de-siècle: Europese kunst rond 1900, klik hier
19. Victoriaanse Dromen: kunst & literatuur in Engeland, klik hier
20. De dageraad van de Belle Époque (najaar 2015), klik hier

Specials
1. De (vergeten) vrouwelijke impressionisten, klik hier
2. Focus op de postimpressionisten, klik hier
3. Herstory of Art, vrouwen in de kunstgeschiedenis, klik hier
4. Kunstenaarsparen I, klik hier
5. Kunstenaarsparen II, klik hier
6.
Collegereeks 150 jaar Camille Claudel, klik hier
7. De vrouwen van Picasso, klik hier
8. 10 vrouwen uit Herstory of Art (voorjaar 2016), klik hier
9. Het vrouwelijk goddelijke door de eeuwen heen (najaar 2016), klik hier
10. 10 avant-garde vrouwen uit Herstory of Art (voorjaar 2017)

 

Meld je aan voor Haanappel Art - Kunst Nieuws door op deze link te klikken!